Scroll naar boven

Belasting

  • In dit hoofdstuk:

    Het komende jaar zal een aantal wijzigingen in de belastingen plaatsvinden. In dit thema zul je meer lezen over de tariefschijven in box 1 en de aanpassingen in box 3. Naast deze wijzigingen, gaan we ook dieper in op een aantal heffingskortingen.

Let op: niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Box 1

Heeft iemand de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan gelden vanaf 1 januari 2021 in box 1 de volgende tarieven:

Bij een inkomen van
meer dan maar niet meer dan bedraagt het tarief
€ 0,- € 68.507,- 37,10%
€ 68.507,- 49,50%

Het tarief in de eerste schijf is verlaagd met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2020. Het tarief in de tweede schijf is gelijk gebleven.

Heeft iemand de AOW-leeftijd wel bereikt? En is diegene geboren na 1946? Dan gelden vanaf 1 januari 2021 in box 1 de volgende tarieven:

Bij een inkomen van
meer dan maar niet meer dan bedraagt het tarief
€ 0,- € 35.129,- 19,20%
€ 35.129,- € 68.507,- 37,10%
€ 68.507,- 49,50%

Het tarief in schijf 1 bestaat uit belastingen en premies volksverzekeringen. Mensen die recht hebben op AOW betalen geen premie voor de AOW. Daarom is het tarief in schijf 1 opgesplitst in twee tarieven. In het laagste tarief is deze premie voor de AOW niet meegenomen.

Box 3

De Wet aanpassing box 3 gaat in op 1 januari 2021.

Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt in 2021 verhoogd naar € 50.000,-. In 2020 was dit € 30.846,-.

Het heffingsvrij vermogen voor fiscaal partners wordt verhoogd naar € 100.000,-. In 2020 was dit € 61.692,-.

Het tarief in box 3 wordt verhoogd naar 31%. Dit was 30% in 2020. Het doel van deze maatregelen is dat personen met een kleiner vermogen minder belasting betalen.

De verhoging van het heffingsvrij vermogen en van het tarief kan gevolgen hebben voor de vermogenstoets bij veel regelingen die afhankelijk zijn van het inkomen. Dit zijn bijvoorbeeld de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de eigen bijdrage van de Wet langdurige zorg. Door de verhoging zouden meer mensen aanspraak kunnen maken op deze regelingen. De wet moet deze gevolgen zoveel mogelijk beperken. Daarom moeten personen een rendementsgrondslag van meer dan € 31.340,- aangeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

In box 3 gelden de volgende percentages voor het vaststellen van het forfaitair rendement voor alleenstaanden:

Bij een grondslag sparen en beleggen van
meer dan maar niet meer dan bedraagt het forfaitair rendement
€ 50.000,- € 100.000,- 1,9%
€ 100.000,- € 1.000.000,- 4,5%
€ 1.000.000,- 5,69%
Voor fiscale partners verdubbelen de bedragen uit bovenstaande tabel.

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden extra verhoogd.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt in 2021 verhoogd met € 22,-. Personen die inkomstenbelasting betalen en een inkomen tot € 68.507,- hebben profiteren van deze maatregel.

Arbeidskorting

De arbeidskorting wordt in 2021 verhoogd met € 73,-.

Ouderenkorting

De ouderenkorting wordt in 2021 verhoogd met € 55,-. De maximale ouderenkorting wordt daardoor € 1.703,-.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt in 2021 verlaagd met € 113,-. Vervolgens wordt de IACK in 2022 weer verhoogd met € 77,-. Deze wijzigingen zijn het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad over de IACK voor ouders die niet samenwonen. Ouders die niet samenwonen kunnen beiden recht hebben op de IACK. Het kind verblijft voor een langere periode een aantal dagen van de week afwisselend bij beide ouders. De Hoge Raad heeft bepaald dat het minimum van 3 dagen niet bij iedere ouder nodig is. Dit betekent dat de ouder recht heeft op de IACK als het kind 3 dagen per week bij een ouder verblijft, maar ook als het kind 2 dagen per week bij die ouder verblijft. Het aantal dagen per week moet wel voor een langere periode vaststaan.

Verder gelden de volgende getallen voor de IACK in 2021:

Maximale IACK € 2.815,-
Inkomensgrens IACK € 5.153,-
Percentage opbouw IACK 11,45%
We use cookies to give you the best experience.