Scroll naar boven

Ondernemer

  • In dit hoofdstuk:

    De zelfstandigenaftrek zal sneller worden afgebouwd dan eerder voorgesteld. Andere wijzigingen die we in dit thema behandelen zijn de aanpassingen van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de effectieve innovatiebox.

Let op: niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd. Het kabinet wil met deze maatregel de verschillen in belastingheffing tussen werknemers en zelfstandigen kleiner maken.

Vanaf 1 januari 2021 daalt de zelfstandigenaftrek met € 360,- per jaar. In 2021 is de zelfstandigenaftrek € 6.670,-. Vervolgens daalt de aftrek tot en met 2027 met € 360,- per jaar. Vanaf 1 januari 2028 daalt de aftrek met € 110,- per jaar, tot een bedrag van € 3.240,- in het jaar 2036.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers. Deze geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Gedeeltelijke verlaging vennootschapsbelasting

De grens in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt verhoogd van € 200.000,- naar € 245.000,-. Vanaf 2022 stijgt deze grens naar € 395.000,-.

De voorgenomen verlaging in de eerste schijf van 16,5% naar 15% gaat door. De voorgenomen verlaging in de tweede schijf gaat niet door; dit tarief blijft 25%.

De vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van een onderneming, zoals een bv of nv.

De tarieven worden in 2021 als volgt:

2021
Eerste schijf (tot € 245.000,-) 15%
Tweede schijf (vanaf € 245.000,-) 25%

En vanaf 2022 gelden onderstaande tarieven:

2022
Eerste schijf (tot € 395.000,-) 15%
Tweede schijf (vanaf € 395.000,-) 25%

Praktische tip

Door de verhoging van het grensbedrag in de eerste schijf tot € 245.000,- en door de verlaging van het tarief naar 15%, kan uitkering van dividend in 2021 financieel aantrekkelijker zijn dan uitkering ervan in 2020.

Bedrijven die gebruikmaken van de verlenging van de NOW-regeling mogen over 2020 geen winst meer uitbetalen aan aandeelhouders of bonussen geven aan het bestuur en directie. Ook mogen ze geen eigen aandelen meer inkopen. Bonussen aan werknemers volgens het standaard bonussysteem zijn nog wel toegestaan.

Verhoging tarief innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal aantrekkelijker te maken en om Nederland aantrekkelijk te maken voor innovatieve bedrijven. Vanaf 1 januari 2021 wordt het tarief 9% in plaats van 7%.
Alle winsten vanuit innovatieve activiteiten worden tegen dit tarief belast.

Praktische tip

Iedere belastingdienstregio heeft een contactpersoon die vragen kan beantwoorden over het gebruik van de innovatiebox. Daardoor kan iemand vooraf zekerheid krijgen over het gebruikmaken van de innovatiebox.

Transitievergoeding mkb

Kleine werkgevers krijgen vanaf 1 januari 2021 recht op compensatie van de transitievergoeding als de onderneming wordt beëindigd en zij voldoen aan de voorwaarden. Het gaat om kleine werkgevers die met hun onderneming stoppen door:

  • pensioen;
  • ziekte; of
  • overlijden.

Bij overlijden geldt de voorwaarde dat de onderneming moet stoppen door het overlijden van de ondernemer. De hoogte van de compensatie hangt af van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

Transitievergoeding mkb

Kleine werkgevers krijgen vanaf 1 januari 2021 recht op compensatie van de transitievergoeding als de onderneming wordt beëindigd en zij voldoen aan de voorwaarden. Het gaat om kleine werkgevers die met hun onderneming stoppen door:

  • pensioen;
  • ziekte; of
  • overlijden.

Bij overlijden geldt de voorwaarde dat de onderneming moet stoppen door het overlijden van de ondernemer. De hoogte van de compensatie hangt af van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

We use cookies to give you the best experience.