Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Pensioen

 • In dit hoofdstuk:

  De AOW-leeftijd blijft aankomend jaar hetzelfde. Veranderingen die zijn voorgesteld gaan voornamelijk over pensioenen. Denk hierbij aan het nabestaandenpensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Daarnaast vinden aanpassingen in de levensloopregeling plaats.

Let op: niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Wijzigingen nabestaandenpensioen

Het kabinet wil het partner- en wezenpensioen vanaf 1 januari 2022 wijzigen. De wijzigingen gelden alleen bij overlijden voor de pensioendatum.

Wijzigingen partnerpensioen

Het partnerpensioen wordt verzekerd op risicobasis; opbouw is niet meer toegestaan.

De hoogte van het partnerpensioen is maximaal 50% van het hele salaris, zonder rekening te houden met een AOW-franchise.

De dekking is niet afhankelijk van het arbeidsverleden.

Praktische tip

Wat gebeurt er als het arbeidscontract van de werknemer bij de werkgever eindigt?

 • De risicodekking loopt nog een aantal maanden door, ook als er geen sprake is van recht op een WW-uitkering.
 • Een deel van het ouderdomspensioen wordt standaard uitgeruild om hiermee het partnerpensioen voort te zetten.

Wijzigingen wezenpensioen

Het kabinet wil ook het wezenpensioen wijzigen vanaf 1 januari 2022. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • De hoogte van het wezenpensioen is maximaal 20% van het hele salaris, zonder rekening te houden met een AOW-franchise.
 • De dekking is niet afhankelijk van het arbeidsverleden.
 • Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot een vaste eindleeftijd van 25 jaar.
 • Voorwaarden zoals het volgen van een studie vervallen.

Praktische tip

Momenteel is een wezenpensioen mogelijk tot maximaal de leeftijd van 30 jaar. Ontvangt een wees nu een wezenpensioen volgens een regeling met een eindleeftijd van meer dan 25 jaar? Dan loopt het wezenpensioen door tot de destijds vastgestelde eindleeftijd.

Koppeling levensverwachting

De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting, maar op een andere manier. Stijgt de levensverwachting met 1 jaar? Dan stijgt momenteel ook de AOW-leeftijd met 1 jaar. Vanaf 2025 heeft een met 1 jaar stijgende levensverwachting het gevolg dat de AOW-leeftijd stijgt met 8 maanden.

Koppeling levensverwachting

De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting, maar op een andere manier. Stijgt de levensverwachting met één jaar? Dan stijgt momenteel ook de AOW-leeftijd met één jaar. Vanaf 2025 heeft een met één jaar stijgende levensverwachting het gevolg dat de AOW-leeftijd stijgt met acht maanden.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd voor de aankomende periode is:

 

Jaartal Belastbaar inkomen
2020 66 jaar + 4 maanden
2021 66 jaar + 4 maanden
2022 66 jaar + 7 maanden
2023 66 jaar + 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar

Wijzigingen levensloopregeling

Het kabinet wil het overgangsrecht van de levensloopregeling aanpassen. Het gaat om de volgende aanpassingen:

 • Niet de (ex-)werkgever, maar de organisatie waarbij de levensloopregeling loopt, is verplicht om loonheffing in te houden over de waarde in de levensloopregeling op het fictieve genietingsmoment. De organisatie kan de loonheffing in mindering brengen op de waarde in de levensloopregeling.
 • Het fictieve genietingsmoment is op 1 november 2021 in plaats van op 1 januari 2022. Hierdoor kan een (ex-)werknemer de belastingheffing voor 1 januari 2022 betalen om hiermee belastingheffing in box 3 te voorkomen.
 • Is op het fictieve genietingsmoment nog sprake van een onbelaste levensloopregeling? Dan wordt de waarde in deze levensloopregeling belast als loon.
 • De standaard loonheffingskorting wordt niet toegepast en er hoeft geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te worden betaald.

Praktische tip

Een (ex-)werknemer kan tot en met 31 oktober 2021 bij de (ex-)werkgever een verzoek doen om de waarde van de levensloopregeling op te nemen in de levensloopregeling.

Hoffelijk maakt gebruik van cookies.