Scroll naar boven

Werk

Task

Test 01

  • In dit hoofdstuk:

    In dit thema lees je over de maatregelen die voornamelijk over omscholing gaan, waaronder het STAP-budget en scholing naar tekortberoepen.

Let op: niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP)

Om werkloosheid tegen te gaan vindt het kabinet het belangrijk dat mensen inzetbaar blijven voor werk. DUO en het UWV willen daarom op 1 januari 2022 het STAP-budget invoeren. Via het STAP-budget krijgt een grote groep mensen een persoonlijk ontwikkelbudget voor opleidingen, cursussen en trainingen. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor schooluitgaven.

Verlenging regeling Tijdelijk scholingsbudget UWV 2019

De regeling Tijdelijk scholingsbudget UWV 2019 wordt met een jaar verlengd. Hierdoor blijft budget beschikbaar voor het UWV om de kosten van scholing te betalen en kunnen WW-gerechtigden scholing blijven volgen vanuit het UWV. Het moet dan gaan om scholing richting krapteberoepen. Dat zijn beroepen waarvoor vacatures moeilijk zijn in te vullen. Tegelijkertijd dicht deze regeling het gat tot de invoering van het STAP-budget. De overheid heeft voor deze regeling extra geld beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Omscholing naar tekortberoepen in het mkb

Het kabinet stelt geld beschikbaar voor omscholing richting zogeheten tekortberoepen. Dit zijn beroepen waarvoor in het mkb een tekort aan mensen bestaat. Het geld heeft als doel om de helft van de omscholingskosten op te vangen. De andere helft komt voor rekening van de werkgever.

Omscholing naar tekortberoepen in het mkb

Het kabinet stelt geld beschikbaar voor omscholing richting zogeheten tekortberoepen. Dit zijn beroepen waarvoor in het mkb een tekort aan mensen bestaat. Het geld heeft als doel om de helft van de omscholingskosten op te vangen. De andere helft komt voor rekening van de werkgever.

Verruimen gerichte vrijstelling scholingskosten

Het kabinet stelt voor om de vrijstelling scholingskosten ook mogelijk te maken voor ex-werknemers.
Door de vrijstelling scholingskosten hoeven werkgevers geen loonheffing te betalen over vergoedingen voor opleidingen of studies. Nu is deze vrijstelling alleen mogelijk voor scholing van werknemers die nu in dienst zijn. Door dit voorstel geldt de vrijstelling ook voor opleidingen of studies die als doel hebben om inkomen te realiseren. Daardoor zijn ook scholingskosten voor werknemers waarvan de werkgever afscheid heeft genomen vrijgesteld. Hiermee wil het kabinet bereiken dat mensen in zichzelf blijven investeren en productief blijven.

We use cookies to give you the best experience.