Scroll naar boven

Zekerheid

  • In dit hoofdstuk:

    In dit thema vertellen we je meer over veranderingen in bepaalde zekerheden voor personen die in Nederland wonen of werken. Denk hierbij aan de stijgende zorgtoeslag, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en het kindgebonden budget. Ook behandelen we een aantal aanpassingen in de kinderopvangtoeslag.

Let op: niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

De hoge inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt verhoogd naar 7%. De lage inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt verhoogd naar 5,75%.

Kinderopvang

Verzamelwet kinderopvang

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2021 het recht op kinderopvangtoeslag uitbreiden. Ook gezinnen waarvan één van de partners een permanente Wlz-indicatie heeft en de andere partner werkt, krijgen recht op kinderopvangtoeslag. De partner met een Wlz-indicatie kan namelijk niet altijd voor de kinderen zorgen. Voor zwangere vrouwen die rond de bevalling werkloos worden, wordt het recht op kinderopvangtoeslag verlengd.

Proportioneel vaststellen

Met het wetsvoorstel Proportioneel vaststellen wil het kabinet ervoor zorgen dat ouders die voor kinderopvang niet de volledige eigen bijdrage betalen, alsnog recht hebben op kinderopvangtoeslag. De ouders krijgen dan een toeslag die in verhouding staat tot de betaalde eigen bijdrage.

Indexeren inkomensgrenzen kinderopvangtoeslag

De percentages waarmee de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag worden geïndexeerd, worden in 2021 eenmalig verlaagd met 0,6 procentpunt. Deze verlaging zorgt voor een kleine besparing; daarmee kunnen maatregelen voor de verbetering van de kinderopvangtoeslag worden betaald.

Verruiming koppeling gewerkte uren

De koppeling gewerkte uren (KGU) wordt voor de buitenschoolse opvang (BSO) gelijkgesteld aan de dagopvang. Hierdoor krijgen ouders met kinderen op de BSO recht op kinderopvangtoeslag voor 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Dit was voorheen 70%.

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag wordt verhoogd naar € 1.292,- per jaar voor eenpersoonshuishoudens en € 2.482,- per jaar voor meerpersoonshuishoudens.

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag wordt verhoogd naar € 1.292,- per jaar voor eenpersoonshuishoudens en € 2.482,- per jaar voor meerpersoonshuishoudens.

Kindgebonden budget vanaf het 3e kind

Het kindgebonden budget dat ouders ontvangen vanaf het 3e kind wordt verhoogd met € 617,-.

13 wekenecho

In de tweede helft van 2021 wordt de 13 wekenecho opgenomen in de prenatale screening. Deze tijdelijke opname gaat samen op met een onderzoek naar de uitvoering van de echo. Zwangere vrouwen kunnen hiervan vrijwillig gebruikmaken. Zodoende kunnen ze eerder dan met de 20 wekenecho te weten komen of de foetus eventuele ernstige structurele afwijkingen heeft

Een prenatale screening is een controle van het ongeboren kind bij zwangere vrouwen. Hiermee kunnen onregelmatigheden bij het kind of de zwangerschap vroegtijdig achterhaald worden.

HPV-vaccinatie

Vanaf 2021 worden ook jongens gevaccineerd tegen het HPV-virus. De leeftijdgrens voor de oproep voor vaccinatie wordt voor iedereen verlaagd naar 9 jaar. Kinderen die de oproep hebben gemist kunnen na hun 14e de vaccinatie alsnog halen. Ook personen tussen 18 en 26 jaar oud die eerder de vaccinatie niet wilden, kunnen de vaccinatie alsnog halen.

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

De kans bestaat dat gesubsidieerde rechtsbijstand in de toekomst niet meer voor iedereen toegankelijk is. Het kabinet wil daarom eind 2024 een nieuw stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand laten ingaan. Via proeven in 2021 wordt het nieuwe stelsel uitgewerkt. Hierbij wordt vooral gekeken naar:

  • makkelijker toegang tot gesubsidieerde rechtsbijstand;
  • hogere kwaliteit en betere vergoedingen voor professionals; en
  • het voorkómen van de kans dat overheid en burger het niet met elkaar eens zijn.

De gesubsidieerde rechtsbijstand bestaat uit een advocaat of mediator voor personen die dit niet kunnen betalen, en de mogelijkheid om advies te vragen over juridische zaken bij het Juridisch Loket.

We use cookies to give you the best experience.